ISTANBUL

Feb-Mars 2006

       
       

Vårt hotell Romance och en del av hotellrummet, innan Lasikoperationen

Basaren

Kryddbasaren

Tåg

Blå moskeen

Stray dog..

Haga Sofia

 

Gågatan Isikal cadesi med gammal spårvagn

liten vy över staden.

 

   

 

©Lowenberg.se